Registrace nového uživatele.
Musíte si zvolit uživatelské jméno astejné, jako máte na geocaching.com (nebo wherigo.com). Je to důležité pro nahrávání logů.